گزارشی از تور تای جی و چی کونگ در کویر

در این گزارش ما به بررسی و نتیجه برگزاری تورهای روانشناسی و آرامش در کویررا داریم که در ادامه گزارش به نمایش گذاشتن عکس های تور به بررسی می پردازیم
دراین 2 روز که  با هدف آگاهی، خودشناسی و روانشناسی همراه با تمرینات چی کونگ و تایجی بوده که با حضور شرکت کنندگان به خوبی برگزار گردید.


در این تور تمرینات چی کونگ در غروب آفتاب کویر، تمرینات صبحگاهی چی کونگ همراه با طلوع خورشید درکویر با آرامش خاص کویر واقعا غیر قابل توصیف می باشد، ولذت تمرینات چی کونگ در این شرایط بسیار عالی و پر انرژی بوده که در ادامه به مشاوره و راهنمایی این ورزش به شرکت کنندگان در مسیر انجام گردید.
ازاهداف ما در این تور انتقال آرامش و انرژی کویردر تمرینات بوده، که درپایان پس ازگفتگو با شرکتت کنندگان نتیجه بدست آماده بسیار پیش از حد انتظار بوده و این یک افتخار دیگر می باشد،  شرکت کنندگان از آزاد شدن انرژی در پایان حرکات و خارج شدن کوفتگی و گرفتگی بدن پس از تمرینات شی بافا می گفتند که این نتیجه تحلیل مربی جهت انتخاب مناسب حرکات با شرایط جوی ،جسمی و روحی در افراد می باشد.
برگزاری این تورها به علت ایجاد حس آرامش و موارد روانشناسی و انتخاب حرکات ورزشی مرتبط با طبیعت در بین افراد از حساسیت بالای برخودار می باشد که این امر همراه با نظم و برنامه ریزی دقیق نیاز به مدیریت خوب و خاص می باشد که این کار به خوبی و با دقت و نتیجه عالی به پایان رساندند، در همین جا ما از زحمات مدیریت کانون جناب آقای سپهر جهانزاده کمال تشکر و سپاس را داریم.

/ 0 نظر / 49 بازدید