افتتاح باشگاه تای چی در جنوب غرب تهران

با ووشو دوستیها را گسترش دهیم

افتتاح باشگاه تای چی در جنوب غرب تهران

کلاس های استاد امیرذبیح بعد از مدتی دوباره برای دوستان جنوب و جنوب غرب تهران افتتاح شد و علاقمند به تای چی و باگواجانگ می توانند دوباره زیر نظر این استاد کار کنند.

آدرس :شهرک ولیعصر  خیابان حبیب الله میرزایی- خیابان پژاوند- ورزشگاه شقایق

زمان روزهای زوج  (شنبه ، 2شنبه ، 4شنبه)        ساعت :     30/19   الى   21


زیر نظر استاد امیر ذبیح: دبیر عضو کمیته فنی آموزش و آزمون سبک تای چی در کشور ، مسئول کمیته باگواجانگ و دبیر اسبق هسینگ ای کشور.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید.                                      www.chikongtaichi.com

٠٩١٢٧٠٨۴٠١۴ و   ٠٩٣۵٢۴۴٨۶٢٠             رضا عابدین پور

                        09122248627                    امیر ذبیح     
با تشکر از شما دوستان عزیزکه همواره همیشه ما راهمراهی می کنید.
شاد باشید

/ 0 نظر / 58 بازدید